Hotline
0909 53 6879

Tin tức

Điều kiện chuyển nhượng nhà ở xã hội 2017

Ngày đăng 07/05/2017

Điều kiện chuyển nhượng nhà ở xã hội 2017 -  Trong thời hạn tối thiểu là 5 năm (kể từ ngày bên mua đã thanh toán hết tiền mua nhà), người mua nhà ở xã hội sẽ không được chuyển nhượng nhà dưới mọi hình thức.

Điều kiện chuyển nhượng nhà ở xã hội 2017

Hỏi: Hiện tôi đang vay mua nhà xã hội trong gói hỗ trợ 30.000 tỷ nhưng chưa đủ 5 năm và chưa trả hết nợ. Nay muốn bán lại cho đối tượng cũng có đủ điều kiện mua nhà ở xã hội như tôi. Cho hỏi, trong trường hợp này tôi có được phép sang tên hợp đồng mua bán cho người muốn mua và với đơn vị tín dụng để người này tiếp tục thay tôi thành toán hết khoản nợ hay không?

Trả lời: Về vấn đề của bạn, chúng tôi xin trích dẫn Điều 62 Luật Nhà ở 2014 và khoản 4, 5 Điều 19 Nghị định 100 ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định về việc bán, cho thuê, cho mua nhà ở xã hội để trả lời, cụ thể như sau:

- Đối với trường hợp mua, thuê mua ở xã hội trong thời hạn tối thiểu 5 năm trong thời gian tối thiểu là 5 năm (kể từ thời điểm trả hết tiền mua, thuê mua nhà ở theo hợp đồng đã ký với bên bán, bên cho thuê mua) thì người mua không được phép thế chấp (trừ trường hợp chính căn hộ mua thuê mua được mang ra thế chấp với ngân hàng) và không được chuyển nhượng nhà ở dưới mọi hình thức.

- Trong trường hợp muốn bán lại, thế chấp hoặc cho thuê thì gười mua, thuê mua nhà ở xã hội chỉ được phép thực hiện sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định về đất đai của pháp luật.

Trong trường hợp của bạn thì căn cứ theo quy định nêu trên thì nếu chưa đủ thời hạn tổi thiểu 5 năm (kể từ ngày bên mua đã trả hết tiền mua nhà) thì bạn sẽ không thể thực hiện chuyển nhượng nhà dưới mọi hình thức.

Tuy nhiên, trong thời hạn chưa đủ năm năm (kể từ thời điểm đã thanh toán hết tiền mua nhà ở xã hội) mà bên mua hoặc thuê nhà có nhu cầu bán lại nhà ở này thì vẫn có quyền sang bán, cho thuê cho ba đối tượng sau:

- Nhà nước (trường hợp thuê mua nhà ở xã hội được Nhà nước đầu tư)

- Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội (trong trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách).

- Cuối cùng là đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định.

Nhà ở xã hội có được thế chấp không?

Trường hợp chưa đủ 5 năm (kể từ thời điểm trả hết tiền mua nhà ở xã hội), chưa hoàn tất hợp đồng tín dụng vay gói 30.000 tỷ đồng mà người mua nhà ở xã hội muốn bán hay thế chấp lại căn hộ đó cho đối tượng được mua nhà ở xã hội mà người mua lại nhà đồng ý tiếp tục trả nợ thì Ngân hàng Nhà nước hoặc Ngân hàng trực tiếp cho vay để sẽ là đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn người dân theo đúng thẩm quyền.

 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC VÀ CHIẾN LƯỢC